S Campione ditalia (CO) - CHAP, agus Fiosrachadh feumail