OUTLET LAGHAIL - am fear-lagha a tha ag aontachadh