Làbarach disputes - Faclair còraichean luchd-obrach